O nama

SOS Sitotisak d.o.o. je malo poduzeće nastalo 2007. godine izlaskom iz obrta 11-55 osnovanog 1998.godine Poduzeće je u 100% vlasništvu osnivača Srećka Medenčića.

Naša osnovna djelatnost je sitotisak i tampontisak, no naravno da smo u mogućnosti pružiti i sve druge grafičke usluge u suradnji sa našim partnerima. Posjedujemo poluautomatski zaklopni i ručni stroj koji ima mogućnost tiska do formata B1, šesterobojni ručni karusel, stroj za tampontisak, rezač za kompjutersko izrezivanje folije, preše za termotisak na kape i majice, te bedžomate.

SOS Sitotisak d.o.o. je malo poduzeće nastalo 2007. godine izlaskom iz obrta 11-55 osnovanog 1998.godine Poduzeće je u 100 % vlasništvu osnivača Srećka Medenčića.

Naša osnovna djelatnost je sitotisak i tampontisak, no naravno da smo u mogućnosti pružiti i sve druge grafičke usluge u suradnji sa našim partnerima. Posjedujemo poluautomatski zaklopni i ručni stroj koji ima mogućnost tiska do formata B1, šesterobojni ručni karusel, stroj za tampontisak, rezač za kompjutersko izrezivanje folije, preše za termotisak na kape i majice, te bedžomate.